Banbeskrivningar

Här kan du läsa banbeskrivningar över alla 3 banorna och  hur 21 km-banan sträcker sig genom skogarna söder om Sörsjön. 

Bansträckning

 

21 km-banan

Startrakan bjuder på härlig gräslöpning i nedförsbacke. Efter 300 meter viker banan in på en bred skogstig och banan får en böljande karaktär som följer den naturliga kuperingen. Brunnsgölens kärrpartier passeras denna gång på en träbrygga värre blir det nästa gång…

Efter 1,3 km svänger banan österut och följer östgötaleden. Vissa partier innehåller berghällslöpning så var försiktig om underlaget är blöt. Strax innan Skogstorp (F.d IFK Norrköping Orienteringssektions klubbstuga) passeras sjön Skomakaren på vänster sida där en lomfamilj häckar varje sommar.

Banan fortsätter över porlande bäckar och storstammig granskog. Två ödetorp passeras: Valknuten och Tryggerslund. Här har det nog svettats förr, kolmårdsjorden var nog inte lätt att bruka, bara sten och mera sten. Banan går vidare på härliga mjuka singeltracks med inslag av öppna berghällar då och då. Här finns det ingen anledningen att kolla puls, hastighet eller sträcka, det är endast du, dina skor och stigen som existerar, passa på och njut det blir kanske inte bättre.

Nu närmar sig den första vätskekontrollen som finns efter 8,5 km vid Scoutstugan vid Gransjön. Här passar det bra att fukta strupen och få lite energi för här följer ett tufft avsnitt. Efter vätskekontrollen är det ca 1 km uppför till Kolmårdens högsta topp som ligger 171 m.ö.h. Väl uppe på toppen får du njuta av utsikten över Ågelsjön. Nästan omgående bär det iväg nerför och strax därefter passerar du eremitens Jakobs grotta som ligger på höger sida under en stor granitklippa. Stigen fortsätter upp genom ”koklämman” där en vänlig själ har placerat ett rep så att man kan hjälpa till med att dra sig upp med armarna. Nu kommer man upp på en bergsplatå som man kommer att springa på ett tag och Ågelsjöns yta ligger ca 60 meter ner. Ön Killingen som syns vid utsiktplatsen påminner om formen på Sverige.

Man fortsätter uppe på platån på fina småstigar och långt därnere skymtar vattnet. Strax vänder banan tillbaka österut och man kommer in i storlummig John Bauer skog nu är man inne i Rödgölens naturreservat. Nu kommer en hel del nerförslöpning och du kommer till vätskekontrollen för andra gången du har nu sprungit 13,5 km. Du fortsätter nu upp i den södra dalgången på reservatet och skogen ger ett oerhört vilt intryck med en djup bäckfåra, höga berg och ståtliga granar. Döda träd ligger orörda. Skogens ålder och orördhet gynnar många djur, svampar, mossor och lavar.

Efter några ”snälla” meter på en skogsväg svänger banan ner längst en vandringsled som passerar förbi St. Namnsgölen och vidare upp i en stor sänka där stora träd ligger huller om buller som om jättar har spelat plockepin.Nu börjar det nog kännas i benen och här kommer det ett lättlöpt parti som innehåller 1 km skogsväg mestadels nerför. Precis när du känner att benen har återhämtat sig en aning bär det av in i skogen igen till en början på en liten stig med härligt mjukt sviktande underlag sedan upp i stor sänka med grönmossa och granskog.

När du kommer upp på höjden hinner du njuta av utsikten och den öppna skogen en stund innan det bär av på skrå nerför mot en liten skogsgöl. Sedan följer ett obannat parti och del myrlöpning innan du når fram till Holmsjön och Norrköpings Vildmarksklubb kåta och vindskydd. om du känner för ett litet stopp kan du skriva in dig i gästboken. Efter ytterliggare 500 meter kommer du fram till vätskekontrollen. Efter vätskekontrollen får du några sköna höjdmetrar innan du kommer in på Sörsjöns milspår och den annalkande varvningen.

Efter varvningen bär det in bland stock och sten och upp på en gles tallskogshöjd. Sedan vänder det nerför och du får springa rakt igenom en gammal kolbotten. Därefter ut i härlig myrmark för att tömma det sista ur låren.Sedan är det bara en barkbelagd stig innan du kommer ut på det öppna fältet igen och den längtande målgången. Du är nu i mål och tänker nästa gång…

10 km-banan

Startrakan bjuder på härlig gräslöpning i nedförsbacke. Efter 300 meter viker banan in på en bred skogstig och banan får en böljande karaktär som följer den naturliga kuperingen. Brunnsgölens kärrpartier passeras denna gång på en träbrygga värre blir det nästa gång…

Efter 1,3 km svänger banan österut och följer östgötaleden. Vissa partier innehåller berghällslöpning så var försiktig om underlaget är blöt. Strax innan Skogstorp (F.d IFK Norrköping Orienteringssektions klubbstuga) passeras sjön Skomakaren på vänster sida där en lomfamilj häckar varje sommar. Banan fortsätter över porlande bäckar och storstammig granskog. Ödetorpet Valknuten passeras strax därefter delar sig 21 km och 10 kilometern. Det är när banan kommer ut på en grusväg som 10 km svänger höger. Här kommer en lång stigning först på grusväg sedan fortsätter den i skogen. Därefter går banan i gles tallskog på små stigar. Sedan kommer det enda grusvägspartiet på ca 500 meter.

Precis när du känner att benen har återhämtat sig en aning bär det av in i skogen igen till en början på en liten stig med härligt mjukt sviktande underlag sedan upp i stor sänka med grönmossa och granskog. När du kommer upp på höjden hinner du njuta av utsikten och den öppna skogen en stund innan det bär av på skrå nerför mot en liten skogsgöl. Sedan följer ett obannat parti och del myrlöpning innan du når fram till Holmsjön och Norrköpings Vildmarksklubb kåta och vindskydd. Om du känner för ett litet stopp kan du skriva in dig i gästboken. Efter ytterliggare 500 meter kommer du fram till vätskekontrollen. Efter vätskekontrollen får du några sköna höjdmetrar innan du kommer in på Sörsjöns milspår och den annalkande varvningen.

Efter varvningen blir det in bland stock och sten och upp på en gles tallskogshöjd. Sedan vänder det nerför och du får springa rakt igenom en gammal kolbotten. Därefter ut i härlig myrmark för att tömma det sista ur låren.Sedan är det bara en barkbelagd stig innan du kommer ut på det öppna fältet igen och den längtande målgången. Du är nu i mål och du tänker nästa gång…

6 km-banan

Startrakan bjuder på härlig gräslöpning i nedförsbacke. Efter 300 meter viker banan in på en bred skogstig och banan får en böljande karaktär som följer den naturliga kuperingen. Brunnsgölens kärrpartier passeras denna gång på en träbrygga värre blir det nästa gång…

Efter 1,3 km svänger banan österut och följer östgötaleden. Vissa partier innehåller berghällslöpning så var försiktig om underlaget är blöt. Efter 1,5 km svänger 5 km banan till höger och nu följer en kilomter i öppen tallskog till en början flackt efter en kort passage över en myr bär det uppför. Skogen är fortfarande öppen när du kommer upp på höjden, efter några hundra meter uppe på höjden strax kommer du på en liten stig som tar dig nerför höjden och ut på en grusväg och när du sprungit några hundra meter på vägen kommer du fram till vätskan. Efter vätskekontrollen får du några sköna höjdmetrar innan du kommer in på Sörsjöns milspår och den annalkande varvningen.

Efter varvningen blir det in bland stock och sten och upp på en gles tallskogshöjd. Sedan vänder det nerför och du får springa rakt igenom en gammal kolbotten. Därefter ut i härlig myrmark för att tömma det sista ur låren.Sedan är det bara en barkbelagd stig innan du kommer ut på det öppna fältet igen och den längtande målgången. Du är nu i mål och du tänker nästa gång…