101 – Rödgölen

Rödgölens naturreservat

Rödgölen naturreservat består av två stora sprickdalar. Bägge Sprickdalarna börjar väster om Gransjön och ligger öst-västlig riktning.

Gransjön som för övrigt är en av de varmaste badsjöarna i Kolmården, tack vare att den ligger i en gryta kan värmen bibehållas. Sommaren 2015 uppmättes som varmast 27 grader.

Hela leden från parkeringen och tillbaka är 7,3 km och innefattar 187 höjdmeter. Delar av Kolmårdstrailen går på dessa stigar. Stigarna är mjuka och delvis tekniska. Det finns även ett vindskydd som är en skyltad avstickare 200 meter från stigen.

Norrköpings kommun har bra beskrivning av lederna och området från sin sajt naturkartan.se

Naturkartan