Kolmårdstrailen 2021

Tack för alla som deltog i årets speciella upplägg och tack för allt beröm vi fått för att vi arrangera och uppskattning och feedback av banorna.

Vi önskar alla tillbaka till 2022 års upplaga som planeras gå av stapeln den 7 maj.

Resultat Kolmårdstrailen 2021