Kolmården Vertical 22 april Inställd

Vi avvaktar och ser hur restriktionerna utvecklar sig.
Men i dagsläget så är tävlingen inställd den 22 april. Om tävlingen blir helt inställd eller flyttas till hösten bestäms 9 maj.

För er som är anmälda finns det två alternativ:

  1. Enligt tävlingsinformation. Om Kolmården Vertical pga. extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50 % av anmälningsavgiften.
  2. Er annmälan ligger kvar tills nästa gång tävlingen kommer att gå av stapeln.

Hoppas att alla har förstående med detta.

/Tävlingsledningen